Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Mọi thông tin của bạn chỉ được sử dụng để:

 • Xác nhận khi đăng ký mua hàng tại caophattissue.com.vn
 • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng
 • Cung cấp thông tin hữu ích về các Chương trình khuyến mãi. Bạn có thể hủy nhận các thông tin này bất kỳ lúc nào khi sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo

Nếu bạn nhận thấy thông tin cá nhân của mình được sử dụng không đúng các mục đích trên, xin vui lòng liên hệ ngay hotline để được trợ giúp nhanh chóng.

Bạn có thể truy cập website vào bất cứ lúc nào mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào (trừ khi bạn muốn đăng ký mua hàng).

Bạn chỉ cần nhập những thông tin tối thiểu cần thiết nhất khi đăng ký mau hàng, và những thông tin này đều được bảo mật.

Quy định Bảo mật của chúng tôi hoàn toàn tuân theo Đạo luật Bảo Mật 1988 và là phương châm tốt nhất của nền công nghiệp.

Khi có bất cứ thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật của website chúng tôi, bạn vui lòng liên hệ ngay, để chúng tôi có thể giải đáp và có biện pháp khắc phục trong trường hợp cần thiết. Xin cảm ơn!

2. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn đăng ký mua hàng, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Họ
 • Tên
 • Email
 • Điện thoại
 • Địa chỉ

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Xác nhận thông tin khi đăng ký mua hàng
 • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua và sử dụng
 • Cung cấp thông tin hữu ích về các Chương trình khuyến mãi. Bạn có thể hủy nhận các thông tin này bất kỳ lúc nào khi sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của bạn cho dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hàng và thanh toán.

3. Cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có thể liên hệ chúng tôi để cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi sử dụng đúng mục đích.

Sau khi đã hoàn thành giao dịch thông tin khách hàng sẽ được chúng tôi xóa khỏi hệ thống chỉ lưu lại các thông tin cần thiết để hỗ trợ khách hàng dịch vụ về sau.

 5. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại caophattissue.com.vn.  Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Chúng tôi cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu bạn tin rằng bảo mật của bạn bị xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải quyết.

7. Thay đổi của Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

Mọi thắc mắc hay khiếu nại liên quan tới chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại caophattissue@gmail.com.